ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot


สี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์  
รหัส : CW-KJL-017
ยี่ห้อ : KJL
รุ่น : สี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ หนา 2 มิล (KLHC)
รายละเอียดย่อ :
Horizontal Cross
รายละเอียดทั้งหมด :

  

สี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์

KLHC

HORIZONTAL CROSS

รหัส กว้าง สูง ยาว ราคา
KLHC 020 200 100 850 800
KLHC 030 300 100 950 950
KLHC 040 400 100 1050 1,090
KLHC 050 500 100 1150 1,140
KLHC 060 600 100 1250 1,240
KLHC 070 700 100 1350 1,370
KLHC 080 800 100 1450 1,515
KLHC 090 900 100 1550 1,650
KLHC 100 1000 100 1650 1,790

 * ราคาบนเว็บไซต์เป็นราคาตั้ง เชิญโทร , แฟกซ์ หรือ e-mail เพื่อสอบถามส่วนลดกับทางร้านได้ค่ะ *

 ตัวเลือกระดับราคา ราคา เพิ่มเติม
KLHC 020
800.00
KLHC 030
950.00
KLHC 040
1,090.00
KLHC 050
1,140.00
KLHC 060
1,240.00
KLHC 070
1,370.00
KLHC 080
1,515.00
KLHC 090
1,650.00
KLHC 100
1,790.00


จำนวน